Liczy się dla nas każda butelka PET
Ilość butelek PET przerobionych w IMP POLOWAT
od początku działalności do teraz
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW

Krajanka PE/PP

Oferujemy krajankę PE/PP otrzymywaną głównie z nakrętek w procesie przerobu butelek PET.

Wyrób ten występuje w dwóch głównych odmianach kolorystycznych:

Specyfikacja jakościowa krajanki PE/PP

Zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem telefonu 33 4974324, telefonu komórkowego 664051836 lub pocztą elektroniczną r.zmaczynski@polowat.pl