Czym są akcje i jakie są ich rodzaje?

Istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy – jednak to właśnie akcje od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie. Niestety, jednak poza wieloma zaletami, niosą ze sobą również kilka istotnych minusów. Dostępne w poniższym artykule wyjaśniamy, czym są akcje oraz jakie są ich rodzaje. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co to są akcje oraz ile zarabia się na inwestowaniu w akcje.

Co to są akcje?

Akcje to instrument finansowy , który jest rodzajem papierów wartościowych. Ich posiadanie potwierdza, że osoba je posiadająca, czyli akcjonariusz, jest właścicielem części spółki akcyjnej. Co więcej, na mocy posiadanych przez niego akcji przysługują mu także określone prawa – w tym m.in. prawo do dywidendy oraz prawo do zarządzania spółką. 

Rodzaje akcji giełdowych

Istnieje wiele rodzajów akcji na giełdzie. Z uwagi na sposób przenoszenia własności wyróżnia się:

  • Akcje imienne – posiadać może je osoba fizyczna lub prawna, która została wskazana w dokumencie akcji, np. założyciele spółki.
  • Akcje na okaziciela – w przeciwieństwie do akcji imiennych posiadać je może każdy akcjonariusz. Ponieważ nie ma na nich danych posiadacza, są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Z kolei pod względem formy pokrycia akcje dzielą się na:

  • Akcje gotówkowe – są zabezpieczone wkładem pieniężnym, który uiszcza akcjonariusz.
  • Akcje aportowe – są zabezpieczone wkładem niepieniężnym, czyli np. nieruchomością.

Ponadto z uwagi na uprawnienia akcjonariuszy, wyróżnia się też:

  • Akcje zwykłe – które dają akcjonariuszom standardowe przywileje w tym m.in. prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do dywidendy, prawo poboru itd.
  • Akcje uprzywilejowane – dzięki którym ich posiadacz otrzymuje przywileje w postaci np. większego znaczenie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że niektóre z nich, tak jak akcje uprzywilejowane, nie są dopuszczone do obrotu na giełdzie.

Gdzie kupić akcje?

Akcje kupuje się w domach maklerskich. Aby jednak tego dokonać, w pierwszej kolejności należy założyć rachunek inwestycyjny, co można  zrobić w każdym licencjonowanym przez KNF domu maklerskim. Nie można natomiast kupić akcji bezpośrednio na GPW – coraz więcej domów maklerskich umożliwia jednak inwestowanie na giełdzie przez internet.

Zobacz pełen ranking kont maklerskich

Jak kupić akcje – krok po kroku

Zakup akcji na giełdzie nie jest trudny. Wymaga jednak założenia rachunku inwestycyjnego w licencjonowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego domu maklerskim. Poniżej prezentujemy instrukcję krok po kroku. W tym celu należy więc:

  1. Założyć konto maklerskie.
  2. Wpłacić środki na rachunek maklerski.
  3. Wystawić zlecenie giełdowe na zakup akcji, które wzbudziły zainteresowanie inwestora.
  4. Poczekać na realizację zlecenia.

Najdłuższym z tych kroków jest w praktyce założenie konta maklerskiego oraz jego zasilenie. Wystawienie zlecenia giełdowego jest znacznie prostsze. Należy jednak pamiętać, że wybór odpowiedniej spółki powinien być wcześniej dobrze przeanalizowany.

Ile można zarobić na inwestowaniu w akcje?

Zastanawiasz się nad tym, ile można zarobić na akcjach? Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na te pytanie. Wszystko zależy bowiem od bardzo wielu czynników – w tym również i tych niezależnych od inwestora. Warto jednak wiedzieć, że w pierwszy rok można stracić równie wiele, co i zarobić. Bez wątpienia jednak osoby, które przyłożą się do nauki inwestowania, mogą zyskać wiele. Tu pojawia się jednak pytanie, ile można zyskać na akcjach? Dobrzy inwestorzy zarabiają w ciągu roku tyle, ile średnio zyskuje rocznie główny indeks giełdowy, czyli ok. 6%. I mimo że na pierwszy rzut oka wynik ten może wydawać się niski – w rzeczywistości jest on trudny do osiągnięcia. Natomiast to, co się zarobi ponad– to już jest wynik fenomenalny.

Ryzyko związane z zakupem akcji

Zakup akcji niesie za sobą ryzyko inwestycyjne, które może zakończyć się zarówno zyskiem, jak i stratą. I choćby wszyscy inwestorzy chcieliby wygrywać, każdy z nich jest narażony na ryzyko inwestycyjne. Stopień podejmowanego ryzyka zależy od rodzaju inwestycji. W praktyce jednak na akcjach można zarobić równie dużo, jak i stracić. A jeżeli robi się to z głową, istnieje szansa na to, że zysków będzie znacznie więcej niż strat.

Zalety i wady inwestowania w akcje

Inwestowanie na giełdzie niesie za sobą wiele zalet. Najważniejszą z nich jest to, że inwestor staje się akcjonariuszem, a więc współwłaścicielem zakupionej spółki. Tym samym otrzymuje on wiele praw, w tym m.in. prawo do dywidendy i prawo do głosowania w walnym zgromadzeniu. Posiadając akcje danej spółki, inwestor zyskuje możliwość wpływania na podejmowane decyzje. To z kolei daje mu także szansę partycypowania w zyskach spółki. Jednocześnie cały czas posiada on prawo do sprzedaży swoich akcji – I to w każdym, dowolnym momencie. Jeśli więc kupi się akcje firmy, która odnotowuje wzrost na giełdzie, z pewnością można będzie na niej zarobić. 

Niestety, jednak inwestowanie na giełdzie ma kilka wad, a największą z nich jest ryzyko, jakie ze sobą niesie. Brak odpowiedniej wiedzy na temat spółek może doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału. Minusem jest również możliwość handlu akcjami wyłącznie w czasie sesji giełdowej. Niektórzy eksperci zwracają również uwagę na to, że rynek giełdowy nie jest efektywny, co w praktyce oznacza, że wyceny spółek bywają zawyżane i odbiegają od ich rzeczywistości.