Liczy się dla nas każda butelka PET
Ilość butelek PET przerobionych w IMP POLOWAT
od początku działalności do teraz
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW

Dofinansowanie inwestycji w Łęczycy

 

Instalacja do recyklingu odpadów przemysłowych PET, PP, PE współfinansowana przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instalacja współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inwestycja w Łęczycy była wspólfinansowana ze środków Fundacji EKOFUNDUSZ.