Liczy się dla nas każda butelka PET
Ilość butelek PET przerobionych w IMP POLOWAT
od początku działalności do teraz
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW

Regranulaty PET

Krystaliczny rPET uzyskiwany z wysokiej jakości płatków PET na urządzenia Vacurema Prime mający zastosowanie jako dodatek w produkcji preform PET i folii PET.

Specyfikacja regranulatu rPET wykonanego z poużytkowych opakowań PET

Zapytania ofertowe prosimy kierować do Pana Mateusza Wyporka tel. 882123309, m.wyporek@polowat.pl

Regranulat amorficzny mający zastosowanie głównie w produkcji żywic poliestrowych.

 

Specyfikacja jakościowa amorficznego regranulatu PET 

Zapytania ofertowe prosimy kierować do Pana Rolanda Zmaczyńskiego tel. 664051836, r.zmaczynski@polowat.p