Liczy się dla nas każda butelka PET
Ilość butelek PET przerobionych w IMP POLOWAT
od początku działalności do teraz
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW

Technologia

Technologia stosowana przez IMP POLOWAT polega na praktycznie neutralnej dla środowiska obróbce fizyczno-mechanicznej odpadowych butelek PET.

Proces technologiczny jest jednak bardzo rozbudowany i wieloetapowy.

Etapy wstępne sprowadzają się do dokładnego oczyszczeniu butelek z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powierzchniowych. Następnie butelki poddawane są procesom mycia oraz wysortowania wszelkich innych materiałów niż PET, które mogły pojawić się pomiędzy sprasowanymi butelkami PET. Podobnie wysortowywane są butelki w kolorach innych niż poddawanych obróbce w danym momencie.

Kolejnym etapem, istotnie zmieniającym cechy butelek PET jest ich rozdrobnienie. Rozdrobniony materiał poddawany jest dalszemu myciu
i wielokrotnemu płukaniu. W tym czasie również ma miejsce oddzielenie poliolefin pochodzących z nakrętek. Kolejne etapy procesu to suszenie
oraz oddzielenie z płatków ostatnich niepożądanych zawartości, tj. drobnych opiłków metalu oraz pyłu powstałego w procesie rozdrabniania. Płatki odpowiednio wysuszone pakowane są w worki typu big-bag i przekazywane do magazynu.

Każda partia materiału wysyłanego do klienta posiada świadectwo jakości obejmujące wyniki badań laboratoryjnych.