Liczy się dla nas każda butelka PET
Ilość butelek PET przerobionych w IMP POLOWAT
od początku działalności do teraz
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW

Certyfikat ISO 14001:2004 Łęczyca

/obrazy/pliki/certyfikaty_mini/14001podcertyfikat.pdf