Ranking kont maklerskich

Warning: gzuncompress(): data error in /usr/home/sduda/domains/polowat.pl/public_html/wp-content/plugins/finelf-ranking/src/Services/Cache_Service.php on line 59 Warning: Attempt to read property "modifiedOn" on bool in /usr/home/sduda/domains/polowat.pl/public_html/wp-content/plugins/finelf-ranking/src/Shortcodes/Normal_Ranking_Shortcode.php on line 192 Warning: Attempt to read property "info" on bool in /usr/home/sduda/domains/polowat.pl/public_html/wp-content/plugins/finelf-ranking/src/Shortcodes/Normal_Ranking_Shortcode.php on line 201 Warning: Attempt to read property "filters" on bool in /usr/home/sduda/domains/polowat.pl/public_html/wp-content/plugins/finelf-ranking/src/Shortcodes/Normal_Ranking_Shortcode.php on line 203 Warning: Attempt to read property "periodFilterType" on bool in /usr/home/sduda/domains/polowat.pl/public_html/wp-content/plugins/finelf-ranking/src/Shortcodes/Normal_Ranking_Shortcode.php on line 204

Konta maklerskie zwane również rachunkami maklerskimi lub rachunkami inwestycyjnymi są popularnym rozwiązaniem wśród inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych. W jaki sposób działa konto maklerskie i jakie stwarzaj możliwości? Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu!

Jak działają konta maklerskie?

Działanie konta maklerskiego jest podstawowym elementem inwestowania środków pieniężnych. Rachunek maklerski służy nie tylko do obrotu własnymi środkami, ale stanowi również sposób bezpiecznego inwestowania na giełdzie. Decyzję o założeniu rachunku maklerskiego może podjąć zarówno osoba prawna jak i pełnoletnia osoba fizyczna.  

Konto maklerskie zawsze jest powiązane z kontem indywidualnym, z którego klient zasila rachunek inwestycyjny celem nabycia papierów wartościowych. Rolą rachunku inwestycyjnego jest przechowywanie nabytych przez klienta akcji, obligacji, kwitów depozytowych itp. Ponadto posiadacz takiego konta ma możliwość swobodnego obrotu posiadanymi instrumentami finansowymi.

Inwestor planujący obrót wolnymi środkami pieniężnymi za pomocą nabycia, sprzedaży lub posiadania akcji podmiotów notowanych na giełdzie papierów wartościowych, musi posiadać rachunek maklerski. Nie jest możliwe podejmowanie wyżej opisanych czynności bez wcześniejszego założenia stosownego konta inwestycyjnego. 

Jak wybrać najlepsze konto maklerskie?

Najlepsze konto maklerskie powinno być dostosowane do potrzeb inwestora. Nie ma sensu przepłacać za oferty domów maklerskich, które nie zostaną w pełni wykorzystane podczas inwestowania środków pieniężnych. W tym celu należy na samym początku dokładnie zapoznać się z warunkami oferowanymi przez poszczególnych usługodawców. Niezwykle przydatnym podczas wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, jest przegląd informacji o oferowanych na rynku produktach, które zawiera ranking kont maklerskich

Poszukiwanie najlepszego rozwiązania warto rozpocząć od sprawdzenia oferty banku w którym klient posiada konto indywidualne. W przypadku dogodnych warunków, spełniających oczekiwania przyszłego inwestora, połączenie dwóch usług pozwoli znacznie ułatwić zarządzanie własnym kapitałem oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jeśli jednak bank  nie oferuje ciekawego rozwiązania, podczas wyboru konta maklerskiego warto kierować się kilkoma wskazówkami:

  • możliwość kontaktu z domem maklerskim, 
  • roczna opłata za prowadzenie rachunku, 
  • wysokość prowizji od handlu akcjami, 
  • wysokość stawek za otwarcie lub zamknięcie kontraktu (szczególnie istotne dla inwestorów planujących działania na rynku terminowym), 
  •  łatwość dostępu do usług. 

Ile kosztuje konto maklerskie?

Posiadanie konta maklerskiego w zależności od jego specyfiki generuje zróżnicowany zakres kosztów. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na cenę prowadzenia rachunku maklerskiego są:

  • prowizje od zawartych transakcji, 
  • opłaty naliczane przez dom maklerski za prowadzenie konta, 
  • dodatkowe opłaty (wszystkie koszty ponoszone w wyniku operacji wykonywanych przez inwestora, zaliczają się do nich np.: transakcje pomiędzy rachunkiem bankowym i inwestycyjnym, czy dostęp do arkusza zleceń giełdowych).

Jako najważniejszy i największy koszt konta maklerskiego należy uznać prowizję od obrotu inwestycjami. Wartość prowizji jest ustalana przez biura maklerskie i różni się u poszczególnych usługodawców. Koszty zleceń składanych drogą telefoniczną lub osobiście w domu maklerskim mogą wynieść, aż 1% prowizji od obrotu. Zawieranie transakcji drogą elektroniczną stanowi tańsze rozwiązanie dla inwestora i generuje prowizję w zakresie od 0,13% do 0,39% od obrotu. Ponadto inwestor może być również obciążony tzw. minimalną wartością prowizji (kwota od 0 PLN do 10 PLN naliczana dla każdej transakcji z osobna).

Kalkulując koszt rachunku maklerskiego należy uwzględnić opłatę za prowadzenie konta. Stanowi ona roczną opłatę naliczaną przez dom maklerski zazwyczaj za cały rok z góry. Inwestor powinien liczyć się z kosztami rzędu 45 – 70 PLN rocznie za prowadzenie rachunku maklerskiego. 

Pozostałe koszty zmienne generują dodatkowe usługi domu maklerskiego szczegółowo opisane w cenniku usług. Rozpoczynając współpracę z konkretnym usługodawcą koniecznie należy zapoznać się z treścią umowy oraz cennikiem pozostałych usług, aby w jak najlepszym stopniu przygotować się do regulowania należności względem domu maklerskiego. 

Jak korzystać z konta maklerskiego?

Konta maklerskie są niezbędnym elementem do podjęcia się inwestycji na giełdzie papierów wartościowych. Inwestor posiadający już rachunek maklerski, aby dokonać inwestycji powinien najpierw zasilić konto odpowiednią pulą środków. Zgromadzone środki na koncie maklerskim umożliwią zakup papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. Rachunek maklerski umożliwia zarówno wpłatę środków pieniężnych jak i wypłaty z konta. 

Posiadanie rachunku maklerskiego umożliwia składanie zleceń inwestycyjnych. Pamiętaj, że zakres możliwości oferowanych przez konkretne rachunki inwestycyjne ściśle wiąże się z zakresem usług określonych w umowie z domem maklerskim. Większość usług dostępna jest za pośrednictwem internetu, dzięki czemu inwestor może na bieżąco monitorować swój kapitał. 

Konto maklerskie – zalety i wady

Osoby, które planują inwestycję w papiery wartościowe, zobowiązują się do korzystania z konta maklerskiego. Jest to warunek konieczny. Jak każdy produkt finansowy posiada szereg wad oraz zalet. Zasadnym okaże się stwierdzenie, że dla jak najlepszej oceny mocnych i słabych stron konta maklerskiego, należałoby odwołać się do konkretnych rozwiązań występujących na rynku. Jednak niektóre aspekty posiadania rachunku maklerskiego pozostaną uniwersalne, bez względu na rodzaj umowy z domem maklerskim. 

Dominującą zaletą konta maklerskiego jest przekroczenie bariery wejścia na rynek obrotu papierami wartościowymi. Posiadanie tego rodzaju rachunku, pozwoli na nadanie zgromadzonym środkom finansowym potencjału inwestycyjnego, a odpowiednie gospodarowanie oraz zarządzanie kapitałem może doprowadzić do znacznego pomnożenia wartości inwestycji. Specjalistyczne narzędzie finansowe pozwala na uzyskanie znacznie wyższej stopu zwrotu z inwestycji, niż w przypadku innych, mniej profesjonalnych metod. 

Główną wadą rachunku maklerskiego są wprost proporcjonalnie wzrastające koszty prowizji od obrotu. Niestety w przypadku inwestycji na giełdzie papierów wartościowych, nie istnieje alternatywa dla konta maklerskiego, która byłaby pozbawiona konieczności posiadania rachunku inwestycyjnego. W temacie wad tego rozwiązania, należy również wspomnieć o wzrastającym ryzyku straty z inwestycji w przypadku niedoświadczonych inwestorów.