Kim jest broker giełdowy?

Wielu początkowych inwestorów chcąc wejść na giełdę szuka informacji na temat funkcjonowania rynku jedynie w Internecie. Na forach można bowiem znaleźć wiele przydatnych i ciekawych wskazówek i informacji. Nie należy jednak zapominać o roli brokera w świecie finansów. Makler i broker to dwa zawody, które bardzo często kojarzone są z giełdą papierów wartościowych. Choć słusznie są one związane z giełdą, to bardzo często ich nazwy mylnie stosowane są wymiennie. Czym zajmuje się i kim jest broker giełdowy? Jakiego brokera wybrać? Czym broker różni się od maklera? Sprawdź poniżej!

Broker giełdowy – kim jest?

W związku z tym, że zawód brokera jest powiązany z wieloma branżami, trudno przytoczyć jedną definicję zawodu. Powszechnie przyjmuje się, że broker jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, która świadczy przede wszystkim usługi pośrednictwa. Działa on na rzecz klienta i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje jego interesy oraz wykonuje czynności w jego imieniu. To, co wyróżnia brokerów to fakt, że zawsze muszą działać oni na korzyść swoich klientów, chcąc uzyskać dla nich jak najlepszą ofertę. Broker może działać w wielu branżach: giełdowych, finansowych, ubezpieczeniowych czy nieruchomości.

Broker giełdowy jest osobą, która zajmuje się pośredniczeniem w transakcjach giełdowych, realizowanych na rachunek klienta. Dąży on do maksymalizacji zysków klienta, a także reprezentuje poprzez pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi.

Sprawdź, JAK DZIAŁA GIEŁDA >

Zawód ten jest regulowany. Aby móc go wykonywać, należy uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zawodowej.

Co należy do obowiązków brokera giełdowego?

Głównym zadaniem brokera jest pośrednictwo oraz działanie na rzecz klienta, przekładając jego interesy nad swoje. Reprezentuje on klienta, pośrednicząc pomiędzy nim a kupującym bądź sprzedającym. Co ważne, broker pełni też rolę doradczą, pomagając wybrać najlepszą ofertę. Pilnuje on terminów uzyskania oraz złożenia potrzebnych dokumentów, a także doprowadza transakcje do finalizacji. Za swoją pracę pobiera oczywiście wynagrodzenie w formie prowizji za pośrednictwo oraz zrealizowanie transakcji pomiędzy sprzedającym a klientem. Może także zarabiać na podstawie wcześniej ustalonego przez obie strony honorarium finansowego. Broker giełdowy odgrywa też inteligentną rolę w wypełnianiu luki pomiędzy inwestorami. 

Czym różni się makler od brokera?

Wiele osób używa zamiennie słowa makler i broker. Inwestując na giełdzie warto wiedzieć, że choć zawody są podobne, nie oznaczają tego samego. Czym różni się broker od maklera? Można powiedzieć, że makler jest pojęciem szerszym. 

Makler to osoba, która pośrednicząc w transakcjach giełdowych może realizować je, w przeciwieństwie do brokera, nie tylko na rachunek klientów. Oznacza to, że makler poza działalnością brokerską może wykonywać także działalność dealerską.

Brokerzy pośredniczą zazwyczaj w obrocie na różnych rynkach giełdowych, maklerzy z kolei są pośrednikami przede wszystkim w transakcjach zakupu lub sprzedaży na giełdach papierów wartościowych. Skupiają się oni głównie na jednym obszarze działań. 

U jakiego brokera założyć konto?

Brokerzy giełdowi mogą pobierać wiele, różnych prowizji, dlatego tak ważne jest, aby przed otworzeniem rachunku przejrzeć wiele ofert i wybrać tą, która będzie najlepsza. Najważniejszym czynnikiem będzie to, ile wynosi prowizja za zawieranie transakcji. Nie należy zapominać także o sprawdzeniu, jaka jest opłaca za prowadzenie rachunku, a także o opłatach dodatkowych, do których należą m.in.:

  • opłaty za dostęp do rynków zagranicznych,
  • opłaty za przegląd notowań w czasie rzeczywistym,
  • prowizji za przechowywanie papierów wartościowych. 

Chcąc założyć rachunek u brokera, warto skupić się nie tylko na tym, aby koszty były jak najniższe. Nie jest to jednak najważniejsze. Ważna będzie też ilość dostępnych instrumentów. Giełda papierów wartościowych jest rynkiem, gdzie poza akcjami, notowane są także instrumenty takie jak certyfikaty inwestycyjne czy prawa poboru. Wielu brokerów daje swoim inwestorom możliwość zawierania transakcji na instrumentach pochodnych – kontraktach terminowych czy opcjach. Niemałym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się także kontrakty CFD.

Ostatnia aktualizacja: 23 Maja 2023
0€ lub 10€
? 0 zł przy otwarciu min.1 transakcji na 365 dni lub braku środków na koncie, jak nie
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
0zł
? Jedyna opłata za rachunek może pojawić się przypadku gdy na rachunku nie będzie żadnej aktywności przez 12 kolejnych miesięcy. Wtedy opłata za prowadzenie rachunku wynosić będzie 9 PLN miesięcznie.
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
1% + VAT (20%)
? Finax pobiera opłatę w wysokości 1% + VAT (20%) od wartości zarządzanego majątku (czyli łącznej wartości papierów wartościowych oraz gotówki) w skali roku. Opłata jest naliczana codziennie jako (kwota na koncie w aktualny dzień) * 0,012 / 365. W przypadku wpłat niższych niż 1000 euro (lub równowartości w PLN) naliczamy jeszcze opłatę manipulacyjną za zaksięgowanie wpłaty w wysokości 1% + VAT z wpłaty.
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
0 zł
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
Revolut
0 zł
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «

Usługi brokera – co warto wiedzieć?

To, o czym należy wiedzieć wybierając odpowiedniego brokera giełdowego to przede wszystkim fakt, iż opłaty giełdowe są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Jeżeli dana osoba oferuje nam znacznie więcej dostępnych instrumentów, zapewniających działania nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym, zdecydowanie lepiej będzie dopłacić za tego typu usługę. Ważne będzie też ustalenie celu współpracy klienta z brokerem. Zastanawiając się pomiędzy wyborem maklera i brokera, pamiętajmy o tym, że broker giełdowy zawsze przekłada nasze interesy nad własne. Nie współpracuje on z osobami zewnętrznymi oraz nie podpsuje z nimi umów na rzecz swojej działalności. Brokerzy giełdowi pomagają swoim klientom wyjść z opresji finansowej, sfinalizować transakcje na rynku papierów wartościowych, a także prawidłowo wypełnić skomplikowane dokumentów.